GARRIGAS.png

Carta de Serveis

CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ EN PROPIETAT DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A DE GRAU MIG, PERTANYENT A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA MITJA, GRUP A2, DENOMINACIÓ TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ.

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a medi ambient

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí i/o tardes.

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

COMPLEMENT DE DESTÍ: 20

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 572,35€

TITULACIÓ REQUERIDA: Grau en ciències mediambientals, biologia o equivalent, relacionat amb les funcions del lloc de treball.

La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF

 

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES FINS EL DIA 12 DE GENER DE 2023

 

20/02/2023 PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS

10/07/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS TEÒRIC

11/07/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS PRÀCTIC I FINALS OPOSICIÓ

01/08/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FASE CONCURS I FINALS PROCÉS

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.