PALAUDE.png

Carta de Serveis

 

CONVOCATÒRIA PER MÀXIMA URGÈNCIA, PER CONCURS DE MÈRITS, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: CONCURS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic d’Administració General
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A1
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: : 26
COMPLEMENT ESPECÍFIC MENSUAL: 1.247,91.-€
TITULACIONS REQUERIDES: Grau en dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

 

21/03/2023 PUBLICACIÓ RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS-EXCLOSOS.

21/03/2023 PUBLICACIÓ LLISTA HORARIS ENTREVISTES

06/04/2023 PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I ADMESOS-EXCLOSOS DEFINITIUS

27/04/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS PROCÉS

27/06/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS RECURS

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.