ELFAR.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A SOCIAL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a social
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura en educació social, grau en educació social, o, equivalent
que habiliti a la pràctica de la professió d’educador/a social
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que n’acrediti l’equivalència i/o homologació 
 
TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 9 AL 28 DE MARÇ (amdós inclosos)
La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF, només cal adjuntar la documentació requerida a la instància. La documentació de la fase de concurs, es presentarà un cop publicats els resultats de la fase d'oposició a la pàgina web de la Corporació i s'indicarà el termini per presentar-ho.
 
 
06/04/2023 PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS
 
05/06/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FASE OPOSICIÓ
26/06/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FINALS
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ADMESOS I EXCLOSOS.pdf)DECRET ADMESOS_EXCLOSOS[ ]1143 kB
Descarregar aquest arxiu (BOP.pdf)BOP[ ]822 kB
Descarregar aquest arxiu (DOGC.pdf)DOGC[ ]502 kB
Descarregar aquest arxiu (instància.pdf)INSTÀNCIA[ ]283 kB
Descarregar aquest arxiu (notes ES.pdf)RESULTATS FASE OPOSICIÓ[ ]198 kB
Descarregar aquest arxiu (notes finals.pdf)RESULTATS FASE CONCURS I FINALS[ ]162 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.