AGULLANA.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA DE DELINEANT.

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Delineant
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1
TITULACIÓ REQUERIDA: Estar en possessió del títol de tècnic/a de formació professional de Delineació o altre títol de rang superior que l’habiliti per a la realització de projectes segons es descriuen en les funcions del lloc de treball.
En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant  acreditar-ne l’equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 9 AL 28 DE MARÇ (amdós inclosos)

La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF, només cal adjuntar la documentació requerida a la instància. La documentació de la fase de concurs, es presentarà un cop publicats els resultats de la fase d'oposició a la pàgina web de la Corporació i s'indicarà el termini per presentar-ho.

 

06/04/2023 PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS

05/05/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FASE OPOSICIÓ

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ADMESOS I EXCLOSOS.pdf)DECRET ADMESOS_EXCLOSOS[ ]980 kB
Descarregar aquest arxiu (BOP.pdf)BOP[ ]822 kB
Descarregar aquest arxiu (DELINEANT.pdf)RESULTATS FASE OPOSICIÓ[ ]60 kB
Descarregar aquest arxiu (DOGC.pdf)DOGC[ ]502 kB
Descarregar aquest arxiu (instància.pdf)INSTÀNCIA[ ]291 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.