CABANES.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D'ARQUITECTE TÈCNIC

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Arquitecte Tècnic
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
TITULACIÓ REQUERIDA: Titulació de Grau en arquitectura tècnica, títol d’arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació, o un altre títol equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, correspon a l’aspirant acreditar-ne l’equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

 

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 9 AL 28 DE MARÇ (amdós inclosos)

La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF, només cal adjuntar la documentació requerida a la instància. La documentació de la fase de concurs, es presentarà un cop publicats els resultats de la fase d'oposició a la pàgina web de la Corporació i s'indicarà el termini per presentar-ho.

 

06/04/2023 PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS

05/05/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FASE OPOSICIÓ

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ADMESOS I EXCLOSOS.pdf)DECRET ADMESOS_EXCLOSOS[ ]980 kB
Descarregar aquest arxiu (BOP varis.pdf)BOP[ ]822 kB
Descarregar aquest arxiu (DOGC.pdf)DOGC[ ]502 kB
Descarregar aquest arxiu (instància.pdf)INSTÀNCIA[ ]283 kB
Descarregar aquest arxiu (resultats oposició.pdf)RESULTATS FASE OPOSICIÓ[ ]74 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.