FORTIA.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D’ORIENTADOR/A LABORAL, PER COBRIR POSSIBLES VACANTS EN EL MARC DE PROGRAMES TEMPORALS D’ACTUACIÓ CONCRETA, SUBVENCIONATS PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC).

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: orientador/a laboral
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
SALARI BRUT: el que s’especifiqui subvencionat a la normativa del programa, amb caràcter estimatiu, 2.220,11€/mensuals.
TITULACIONS REQUERIDES: Posseir una titulació universitària oficial de Grau, diplomatura o llicenciatura, preferentment en la branca de Ciències Socials i jurídiques, relacionades directament amb les funcions del lloc de treball ofert.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.
Les equivalències hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’òrgan competent.

 

23/05/2023 RESULTATS FINALS FASE OPOSICIÓ

01/06/2023 RESULTATS FASE CONCURS I FINALS PROCÉS

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ADMESOS I EXCLOSOS.pdf)DECRET ADMESOS_EXCLOSOS[ ]233 kB
Descarregar aquest arxiu (BOP  orientador laboral.pdf)BOP[ ]1445 kB
Descarregar aquest arxiu (DOGC.pdf)DOGC[ ]501 kB
Descarregar aquest arxiu (instància.pdf)INSTÀNCIA[ ]284 kB
Descarregar aquest arxiu (RESULTATS FINALS.pdf)RESULTATS FASE CONCURS I FINALS[ ]211 kB
Descarregar aquest arxiu (RESULTATS_FINALS.pdf)RESULTATS FINALS FASE OPOSICIÓ[ ]209 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.