MOLLET.png

Carta de Serveis

L´agenda 21 Comarcal és un document, impulsat pel Consell Comarcal de l´Alt Empordà amb el suport de la Diputació de Girona, amb la finalitat d´elaborar una eina de gestió sota uns criteris de sostenibilitat.

Aquest document elabora un pla d´acció on es definiran un conjunt d´actuacions que porten cap a un desenvolupament social i econòmic més respectuós amb l´entorn, alhora que pretén aconseguir una major qualitat de vida de les persones i del conjunt de la societat.

L´agenda 21 parteix de l´enfocament “pensa globalment i actua localment”, un projecte pel conjunt de la comarca, que ha de ser el punt de partida d´un procés de participació i diàleg entre el consell comarcal i el conjunt de la societat.

 

Antecedents

A la dècada dels 50, durant tot el procés d´industrialització i avenç tecnològic mundial, la necessitat de consum de les matèries primeres semblava no tenir fi. El progrés anava associat a un consum desmesurat de tots els recursos naturals per tal de satisfer les necessitats de qualitat de vida i sense tenir en compte les repercussions que aquests fets tindrien al medi ambient.

Aquesta situació, que semblava no poder aturar-se, va motivar les primeres preocupacions entorn la política mediambiental que caldria adoptar per posar fre a una dinàmica d´un progrés incontrolat. Així doncs, el juny de 1972 es celebra a Estocolm la “Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà”, on s´estableix el dia 5 de juny com el Dia Internacional del Medi Ambient.

Amb el punt de partida d´Estocolm, comencen a celebrar-se tot un seguit de conferències, tant a nivell mundial com europeu, per tal de discutir sobre la situació mundial a nivell mediambiental.

Linia antecedents

L´any 1983 les Nacions Unides creen la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, els quals arriben a l´acord que per tal de satisfer les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les pròpies, la conservació del medi ambient i el desenvolupament econòmic haurien d´abordar-se com una sola qüestió. Així doncs, quatre anys més tard, l´any 1987, presenten l´Informe Brundlandt amb el lema “El nostre futur comú” i que adopta formalment el concepte de desenvolupament sostenible.

No és fins l´any 1992, amb la celebració a Rio de Janeiro de la Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament, que va sorgir el Programa Global per al Desenvolupament Sostenible en el segle XXI (denominat també Programa XXI), amb l´objectiu d´introduir un programa extens i un nou pla per a l´acció internacional en temes de medi ambient i de desenvolupament. Aquesta Conferència impulsa, entre d´altres, el programa de l´Agenda 21 Local o Pla d´Acció Local per a la sostenibilitat, per tal d´assolir els objectius de la cimera.

Ara bé, no ha estat fins les darreres dècades que medi ambient i desenvolupament sostenible han pres una embranzida d´autèntica rellevància.

Les administracions públiques, van veure la necessitat d´encarar aquests aspectes a fi de promoure un canvi en les conductes i prioritats de les comunitats i els seus habitants. En aquest sentit, l´any 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d´Aalborg (Dinamarca), es va aprovar el manifest: “Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat ”, conegut també com a Carta d´Aalborg. En aquest document, les ciutats declararen la seva voluntat de redactar l´Agenda 21 Local.

No és però fins al document “ De la Carta a l´Acció” signat al 1996 a la Conferència de Lisboa, on les ciutats, viles i països europeus assumeixen el compromís de desenvolupar plans d´acció a llarg termini cap a la sostenibilitat.

La Diputació de Girona es va adherir al 1997 als principis de la Carta d´Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles. Va posar en marxa un programa de suport a la redacció dels Plans d´Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines que, amb l´objectiu bàsic d´assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s´adhereixen a la carta d´Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local.

A nivell comarcal l´any 2008, el 66,18% dels municipis de l´Alt Empordà han aprovat o estan redactant l´Agenda 21 local. Un 30,88% dels municipis estan estudiant la possibilitat d´elaborar-la. Només un municipi: La Jonquera, no ha començat cap tràmit per tal d´elaborar aquest document.

 

Objectius

L´objectiu principal de l´Agenda 21 comarcal és elaborar un document que sigui una eina de treball de planificació i gestió territorial per al Consell Comarcal, amb el consens de la ciutadania i totes les entitats que actuen a la comarca. Amb aquest document es pretén proposar un seguit d´actuacions que han de permetre un desenvolupament social i econòmic de la comarca més respectuós amb l´entorn i alhora millorar la qualitat de vida del conjunt dels habitants de la comarca. 

L´Agenda 21 pretén: 

•  Dotar al Consell Comarcal de l´Alt Empordà dels elements de coneixement necessaris per portar a terme polítiques de desenvolupament comarcal sostenible de manera ordenada i prèviament planificada. 

•  Establir una diagnosi estratègica com a eina bàsica per a la planificació a partir de les realitats descriptives de la comarca, per tal de determinar les actuacions de caire prioritari (projectes, estudis, organització interna), definir el seu programa d´actuació i buscar les fonts de finançament, gestió, etc. que tendeixin a fer efectiva la sostenibilitat supramunicipal dels municipis de la comarca. 

•  Definir els criteris de sostenibilitat que orientaran les futures modificacions dels planejaments locals dels municipis de la comarca. 

•  Fomentar la participació dels agents social, els grups d´opinió, dels gestors de la comarca, etc. en el procés d´elaboració de l´Agenda 21 comarcal. 

•  Definir uns indicadors quantificables que permetin fer un seguiment dels efectes de la política ambiental, i a la vegada, detectar desviacions que requereixin noves formulacions.

•  Proposar una Agenda 21 comarcal bidireccional , es a dir, que serveixi de punt de partida per aquells municipis que encara han de desenvolupar un programa 21 local, i de marc englobador dels aspectes supramunicipals d´aquells municipis que ja han aprovat o que estant redactant l´Agenda 21 local. 

•  Assegurar un bon nivell de qualitat de vida per tota la comarca, valorant la previsió de creixement de la comarca per tal de fer-lo de manera sostinguda, prenent de base les actuacions i els serveis actuals de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l´actual gestió comarcal adaptada mediambientalment.

 

Metodologia

La metodologia que s’ha utilitzat en la realització de l’Agenda 21 local del Consell Comarcal de l’Alt Empordà segueix les bases que marca la Diputació de Girona.

Els resultats de dur a terme els processos metodològics marcats per a l’elaboració de l’Agenda 21 són un conjunt de documents, els quals es detallen a continuació.

L´Agenda 21 comarcal de l´Alt Empordà està formada per tres documents: 

•  Pla d´acció comarcal per la sostenibilitat (PACS) 

•  Pla de sostenibilitat energètica 

•  Pla director de connectivitat funcional

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
situacion5.jpg
Lloc de prestació

c/ Sant Llatzer. 21
17600 Figueres
Tel. 972503088 ext 402
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.