BASCARA.png

Carta de Serveis

 

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d'Internet de l’activitat contractual del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Els textos que s’ofereixen en aquesta pàgina són merament divulgatius. Si voleu verificar la seva validesa jurídica, consulteu els textos publicats en els diaris oficials corresponents. La interpretació dels plecs i qualsevol alteració i/o modificació de qualsevol part del contingut dels plecs invalidarà la versió obtinguda a través d'Internet i seran vàlids, exclusivament, els documents obrants a l’expedient administratiu corresponent, disponible a la seu de l’òrgan de contractació (C/ Nou, núm. 48, 17600 Figueres. Secretaria: Telf. 972503088).

 Perfil del contractant

Des dels l'enllaços següents podeu accedir al perfil del contractant.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.