NAVATA.png

Carta de Serveis

Des de l’àrea de serveis tècnics es continuen redactant els projectes que els ajuntaments sol·liciten en els Programes d’assistència tècnica i que es convoquen anualment. Es tracta de projectes que poden ser tant d’edificació de nova planta com de rehabilitació, projectes d’espais públics o pavimentacions de carrers, i també projectes d’infrastructures i instal·lacions de serveis.

Es duen a terme les direccions d’obres del projectes redactats pels serveis tècnics i que els Ajuntaments sol·liciten.

També es redacten plans especials urbanístics d’identificació i regulació de masies i cases rurals dels municipis que ho ha sol·licitat i es fa el corresponent seguiment fins a la seva aprovació definitiva.

En menys freqüència es du a terme assessorament tècnic a algun ajuntament, entitat o Patronat que ho requereixi.

Es fan propostes de traçat i projectes de senyalització de Vies Verdes o de rutes cicloturístiques.

Es fan projectes pel propi Consell i el corresponent seguiment de les obres.

Es duen a terme plans d’adequació dels enllumenats exteriors dels municipis per tal d’adaptar-los a la legislació vigent de protecció del medi nocturn i de contaminació lluminosa.

Es tramiten i es certifiquen tècnicamentles subvencions del Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC), que consisteix en l’execució d’obres per dotar de subministrament d’energia elèctrica a indrets de l’àmbit rural de la comarca.

Es fan les tramitacions per a la subvenció d’auditories energètiques d’edificis, d’auditories d’enllumenat exterior i d’adquisició i instal·lació de tecnologies eficients als municipis que ho sol·licitin.

Es fan les auditories energètiques d’edificis i les d’enllumenat exterior, també dels municipis que ho sol·licitin.

Es redacten els informes tècnics i de comprovació per a activitats en règim de comunicació ambiental o en règim d’activitat innòcua d’aquells Ajuntaments que ho sol·licitin.

També es duen a terme les consultes tècniques que s’escaiguin referents als expedients de llicència ambiental informats en la Comissió tècnica d’avaluació ambiental d’aquest Consell Comarcal.

Es gestiona l'abastament d'aigua en alta de tres xarxes de la comarca.

En matèria de prevenció d'incendis als municipis, a través del pla de serveis de la Diputació de Girona, es redacten i s'actualitzen els Plànols de Delimitació per la prevenció d'incendis. També es duen a terme altres assistències tècniques com la redacció de memòries valorades o la direcció dels treballs de manteniment de les franges de prevenció d'incendis. 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972675839
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.