GARRIGAS.png

Carta de Serveis

Que el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 26 de juliol de 2022 va acordar l'acceptació del Contracte Programa 2022-2025 regulador de la de subvenció per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social (EXP 20220714).

Que la fitxa 35 de l’esmentat programa fa referència a l’accessibilitat i en relació la qual es preveu dur a terme l’execució, revisió i seguiment de Plans d’accessibilitat destinat a tots els ajuntaments de la comarca.

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de data 25 d’abril de 2023 ha aprovat la convocatòria per a l’execució, revisió, actualització i seguiment de plans d’accessibilitat dels municipis de la comarca.

Poden presentar sol·licitud, durant els 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà.

El text íntegre de les bases està publicat al BOP núm. 89 de data 9 de maig de 2023

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.