DARNIUS.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal ha creat un nou servei d’assistència urbanística i d’enginyeria tècnica als ajuntaments de la comarca.

La creació d’aquest nou servei es va aprovar en el Ple del Consell Comarcal del 27 de novembre de 2018 i principalment va dirigit als ajuntaments dels municipis de la comarca amb pocs habitats i de poca activitat urbanística.

Atès que l’Àrea de Serveis Tècnics d’aquest Consell Comarcal no disposa de suficient personal funcionari per atendre les peticions de les corporacions que han sorgit en els darrers anys, inicialment es contractaran dos arquitectes i un enginyer tècnic industrial per dur a terme aquest servei.

Tal com ja s’ha comentat, aquesta prestació anirà adreçada als municipis petits i amb una activitat urbanística reduïda ja que la dedicació de l’arquitecte es preveu que sigui presencial, com a màxim, d’unes hores un dia a la setmana i la dedicació de l’enginyer tècnic pot ser puntual segons previ acord amb els ajuntaments.

Les funcions dels arquitectes seran d'assessorament tècnic i urbanístic i també de disciplina i gestió urbanístiques.

Les funcions de l’enginyer tècnic seran d’assessorament tècnic continuat en diversos ajuntament amb menys dedicació que els arquitectes i a més, es podrà de cobrir les necessitats municipals sobre les activitats en règim d’intervenció administrativa en els ajuntament que ho necessitin.

Segons les previsions del Consell, posteriorment i en funció del nombre d’ajuntaments que sol·licitin aquest prestació, es podria ampliar el número de tècnics assessors de cares al futur.

Les bases per concórrer a aquestes places han estat publicades al BOP núm. 62 del 28 de març de 2019 i a la pestanya de Recursos Humans d’aquesta web.

Els documents que integren l’expedient com són la Memòria, el Projecte d’establiment, el Reglament i la Memòria econòmica-financera,  s’adjunten, en format PDF, en aquest apartat.

Figueres, abril de 2019

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972675839
correu electrònic

Horari d'atenció:
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.