GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

La reutilització de la informació del sector públic (RISP) consisteix en l’ús de les dades generals custodiades pels organismes del sector públic, amb finalitats comercials o no. Les persones físiques o jurídiques que vulguin conèixer quines són les condicions de reutilització que regeixen una informació pública poden demanar un certificat de reutilització en què constin les condicions de reutilització.

Podeu consultar les dades obertes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en el seu portal de dades obertes clicant aquí.

 

Òrgan gestor

La Unitat d’Informació i Transparència (UIT), adscrita a l’àrea de Serveis Generals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

Quins són els canals de tramitació?

Les sol·licituds d’accés es poden presentar des de tres canals: 

 • Telemàticament, mitjançant el tràmit d’Instància Genèrica que es troba a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: enllaç
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, prèvia cita. Es pot descarregar la sol·licitud presencial des del següent enllaç: sol·licitud presencial

 

Quina és la informació que es pot sol·licitar?

Amb caràcter general, la reutilització de la informació, amb finalitats comercials o no, es podrà efectuar sense estar subjecte a condicions especials, llevat que s’indiqui el contrari. La informació podrà ser reutilitzada d’acord amb alguna de les següents modalitats:

 • Reutilització de la informació amb subjecció a les condicions establertes en llicències tipus.
 • Reutilització de documents prèvia sol·licitud.
 • Subscripció d’acords exclusius de conformitat.

La reutilització de la informació es pot limitar per la tutela de drets o béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de dades de caràcter personal, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers, entre d’altres. En el cas de les obres protegides per drets de propietat intel·lectual, la seva reutilització es podrà sotmetre a l’ús de llicències de reconeixement Creative Commons, que cedeixen determintats drets d’explotació segons el nivell. En els contingus on s’apliqui aquests tipus de llicències es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixen. En tot cas, amb caràcter general, la llicència haurà d’inciar com a minim la finalitat de la reutilització, la seva durada, les obligacions del beneficiari i del Consell Comarcal, les responsabilitats d’ús i la modalitat financera (gratuïta o amb cost).

Per a més informació sobre les llicències Creative Commons podeu consultar l’enllaç a la pàgina web clicant aquí.

La utilització dels serveis i les dades proveïdes pel Consell Comarcal pressuposa l’acceptació de les presents condicions d’ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l’usuari/ària ni dels drets d’autor ni la propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

Cal tenir present que la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades obertes està sotmesa a les condicions explícites següents:

 • El contingut de la informació no pot ser alterat.
 • No es pot desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Cal citar la font d’informació.
 • S’ha d’esmentar la data de l’última actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, cal indicar la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 • En el cas que la informació s’hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudoanonimitzada es prohibeix dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l’addicció de noves dades obtingudes d’altres fonts.
 • Cal tenir present l’existència d’informació sotemsa a legislació específica que els afecta.

 

Usuaris/àries

El servei el pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades oberts del Consell Comarcal, bé agafant-les directament o bé mitjançant aplicacions o serveis que es nodeixen de les dades ofertes per la Corporació.

Les persones sol·licitants es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis oferts als quals tenen accés, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Cal fer especial esment al fet que cal evitar qualsevol tipus d’acció o conducta que pugui atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

 

Responsabilitats

Les persones o entitats usuàries es sotmeten a la normativa indicada a les condicions generals, amb especial referència al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, la protecció de dades de les persones físiques, aixíí com a la propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de l’incompliment dels termes d’ús indicats o als termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, el Consell Comarcal fos objecte d’accions legals o fora sancionat econòmicament, la persona usuària respondrà davant el Consell Comarcal, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

 

Òrgan resolutori

La Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

Termini de resolució

El termini de resolució de les sol·licituds del certificat és de quinze dies hàbils a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic.

 

Presentació de recursos

No es pot presentar cap recurs.

 

Normativa aplicable

 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
 • Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei autonòmica).
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei estatal).
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 

Dades de contacte

Per resoldre consultes, dubtes i qualsevol qüestió relacionada amb l’accés a la reutilització de la informació pública es pot enviar un correu electrònic a l’adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.