CABANES.png

Carta de Serveis

Sol·licitud del dret d’accés a la informació pública

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en aplicació de la legislació estatal i autonòmica vigents sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la qual disposa. Aquest dret el poden exercir qualsevol persona a títol individual, sempre i quan sigui major de 16 anys, o en nom i representació de qualsevol figura jurídica, i només pot ser denegat o restringit en els casos següents:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives i disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La informació relativa a menors d’edat, el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte en els supòsits en què es pot garantir el seu anonimat.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Quan la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
 • La informació que conté dades de caràcter personal, pot ser accessible amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Òrgan gestor

La Unitat d’Informació i Transparència (UIT), adscrita a l’àrea de Serveis Generals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

Quins són els canals de tramitació?

Les sol·licituds d’accés es poden presentar des de tres canals: 

 • Telemàticament, mitjançant el tràmit de Sol·licitud d’accés a la informació pública que es troba a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: Sol·licitud d’accés a la informació pública.
 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, prèvia cita. Es pot descarregar la sol·licitud presencial des del següent enllaç: Sol·licitud presencial.
 • Mitjançant correu postal, enviant l’imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

Quina és la informació que es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi Consell Comarcal, així com aquella que el Consell té com a conseqüència de la seva activitat i en l’exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l’interès ni la motivació de la sol·licitud.

 

Òrgan resolutori

La Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

Termini de resolució

El termini de resolució dels expedients de sol·licitud d’accés a la informació pública és d’un mes màxim, a excepció que es resolgui pròrroga justificada pel volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l’inicial.

  

Silenci administratiu

Estimatori, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total i parcial, amb relació a una determinada informació.

 

Presentació de recursos

Les resolucions expresses o pressumptes en matèria d’accés a la informació pública poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o pressumptes en matèria d’accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garangia del Dret d’Accés a la Informació Pública, en els supòsits plasmats als articles 39, 42 i 72 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

La reclamació es pot presentar telemàticament o presencialment davant la Comissió. El formulari per presentar la reclamació es pot trobar clicant aquí.

Per a mès informació podeu consultar la seva pàgina web oficial www.gaip.cat.

 

Normativa aplicable

 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei autonòmica).
 • Reial decret 919/2014, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei estatal).
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 

Dades de contacte

Per resoldre consultes, dubtes i qualsevol qüestió relacionada amb l’accés a la informació pública es pot enviar un correu electrònic a l’adreça de correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.